__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Phải mất bao lâu kinh tế thế giới mới khôi phục lại như thời gian trước khi xảy ra dịch bệnh do nCoV:
 6 tháng
 1 năm
 2 năm
 Ý kiến khác