__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Trong tình hình kinh doanh hậu Covid hiện nay, ngân hàng thương mại nên ưu tiên:
 Cơ cấu lại nợ vay của doanh nghiệp
 Giãn nợ
 Cho vay mới
 Ý kiến khác