__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Để chống lập lờ về xuất xứ, chất lượng hàng hóa, nhãn mác, cần:
 Tăng cường kiểm tra, xử phạt hành chính, hình sự của cơ quan chức năng.
 Xây dựng đạo dức kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp.
 Người tiêu dùng cũng tự trang bị kiến thức, hiểu biết trong mua sắm hàng hóa.