__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Long An có nên xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng:
 Than vì giá rẻ.
 Khí để ít ô nhiễm môi trường.
 Không nên xây dựng nhà máy nhiệt điện vì quá gần TPHCM.