__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Xuất khẩu gạo nhiều sang Trung Quốc sẽ:
 Có lợi cho nông dân trồng lúa và doanh nghiệp xuất khẩu gạo.
 Không tốt cho doanh nghiệp khi phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường.
 Dễ bị các thương nhân Trung Quốc bắt chẹt.