__BẠN ĐỌC BÌNH CHỌN
Việt Nam đang thiếu cát cho xây dựng, san lấp mặt bằng, có nên:
 Cho xuất khẩu cát nhiễm mặn.
 Xuất khẩu cát ven biển.
 Nhập khẩu cát và nghiêm cấm khai thác cát sông.
 Cấm xuất khẩu tất cả các loại các để bảo vệ môi trường.
 Tìm vật liệu mới thay thế cát trong xây dựng.