Về trang chủ

TỦ SÁCH SAIGON TIMES

Phổ biến những cuốn sách kinh tế - kỹ thuật chọn lọc, do Saigon Times Group hợp tác xuất bản.

- Cung cấp cho bạn đọc tri thức và thông tin kinh tế - kỹ thuật, gắn với thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới kinh tế đất nước.

- Đối tượng độc giả chính: các nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, chuyên viên và sinh viên ngành kinh tế.

- Sách xuất bản là những tác phẩm mới, có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước, được thực hiện kỹ lưỡng, chăm chút.

Tủ sách "Saigon Times Books" đã xuất bản:

1. Tái lập công ty
- Tác giả: Michael Hammer và James Champy; dịch giả: Vũ Tiến Phúc (In lần thứ 7 - cập nhật phiên bản mới nhất, tháng 1-2007) (*)

2. Kinh tế Việt Nam - giai đoạn kinh tế chuyển đổi
- Luật sư Trần Du Lịch chủ biên (In lần thứ 2, tháng 10-1996) (*)

3. Kinh doanh vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh - chính sách và giải pháp
-Tác giả: Nguyễn Hữu Định (tháng 10-1996) (*)

4. Chân dung những doanh nghiệp thành đạt
- Ấn bản năm 1996 - Chủ biên: Kỳ Sơn (*)

5. Chân dung những doanh nghiệp thành đạt
- Ấn bản năm 1997 - Chủ biên: Kỳ Sơn (*)

6. Những giá trị xanh - tập sách ảnh kỷ yếu từ cuộc thi “Việt Nam - đời sống văn hóa, du lịch”
(In lần thứ 2 - năm 1996)

7. Kinh tế Việt Nam - trên đường phát triển
- Tác giả: Vũ Quang Việt (In lần thứ 2, tháng 6-1997) (*)

8. Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á – Thái Bình Dương
-Tác giả: GS. TS. Trần Văn Thọ (In lần thứ 2, tháng 7-1998) (*)

9. Kinh tế vĩ mô
- Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Hồ (In lần thứ 2, tháng 7-1998) (*)

10. Tiếng Anh trong hoạt động kinh doanh
- Tác giả: Lê Văn Thài, Phạm Đình Phương, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Văn Nga (In lần thứ 2, tháng 10-1998)

11. Development of Farming Systems in the Mekong Delta of Vietnam
- Chủ biên: Võ Tòng Xuân & Shigeo Matsui (tháng 7-1998)

12. Khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á và ảnh hưởng đối với Việt Nam
- Nhiều tác giả (tháng 2-1998) (*)

13. Phép lạ Trung Quốc: Chiến lược phát triển và cải cách kinh tế
- Tác giả: Justin Yifu Lin, Fang Cai & Zhou Li; dịch giả: Võ Tòng Xuân và Nguyễn Quốc Thắng (In lần thứ1, tháng 11-1998) (*)

14. Toàn cảnh thị trường chứng khoán
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích (In lần thứ 2, tháng 9-2000) (*)

15. Tiếng Anh lý thú
- Tác giả: Nguyễn Vạn Phú (In lần thứ 2, tháng 6-2000) (*)

16 Châu Á - Từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ 21
- Tác giả: Võ Tá Hân, Trần Quốc Hùng, Vũ Quang Việt (In lần thứ 2, tháng 7-2000) (*)

17. Hiệu quả đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 7-2000) (*)

18. Cẩm nang ISO 9000
(tháng 1-2001)

19. Quy hoạch và quản lý chiến lược công tác phòng chống lũ lụt trong thế kỷ 21
- Nhóm Dịch thuật Saigon Times Group (tháng 6-2001) (*)

20. Chân dung công chúng truyền thông
- Tác giả: Trần Hữu Quang (tháng 6-2001) (*)

21. Đánh thức con rồng ngủ quên
- Chủ biên: Phạm Đỗ Chí - Trần Nam Bình (In lần thứ 2, tháng 2-2002) (*)

22. Kỷ yếu xuất khẩu 2001 (Export directory)
(tháng 10-2001)

23. Khởi nghiệp
- Nhiều tác giả (tháng 1-2002)

24. Trung Quốc - Nhìn lại một chặng đường phát triển
- Tác giả: Jun Ma; dịch giả: Nguyễn Quốc Thắng - Hoàng Quốc Hùng (tháng 1- 2002) (*)

25. Nhận diện nền kinh tế mới toàn cầu hóa
- Tác giả: Trần Quốc Hùng, Đỗ Tuyết Khanh (tháng 1-2002) (*)

26. Thử thách của hội nhập
- Chủ biên: Phạm Đỗ Chí, Trần Nam Bình, Vũ Quang Việt (tháng 5-2002) (*)

27. Hướng chuyển dịch cơ cấu
- Viện Kinh tế TPHCM (tháng 6-2002) (*)

28. Tư duy lại tương lai
- Nhiều tác giả; Rowan Gibson biên tập; dịch giả: Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành (In lần thứ 3 - cập nhật phiên bản mới nhất, tháng 11-2006) (*)

29. Kỷ yếu khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam 2002 (Vietnam’s IP and EPZ Directory 2002)
(tháng 12-2002)

30. Từ điển Thuật ngữ luật pháp & hợp đồng kinh tế Việt - Anh
- Tác giả: Lê Văn Thài (tháng 2-2003) (*)

31. Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI
- Tác giả: Peter F. Drucker; dịch giả: Vũ Tiến Phúc (tháng 5-2003) (*)

32. Thị trường, chiến lược, cơ cấu
- Tác giả: Tôn Thất Nguyễn Thiêm (In lần thứ 5, tháng 9-2006) (*)

33. Cẩm nang du học
(tháng 7-2003)

34. Làm gì cho nông thôn Việt Nam?
- Chủ biên: Phạm Đỗ Chí, Trần Nam Bình, Đặng Kim Sơn, Nguyễn Tiến Triển (tháng 9-2003) (*)

35. Ẩm thực Việt Nam (Vietnamese Gastronomy)
(tháng 11-2003)

36. Trung Quốc và ASEAN trong hội nhập - Thử thách mới, cơ hội mới
- Tác giả: Trần Quốc Hùng (tháng 12-2003) (*)

37. Thuốc đắng đã tật
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (In lần thứ 2, tháng 8-2004)

38. Dinh dưỡng để trị bệnh (tập 1)
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (In lần thứ 4, tháng 9-2006)

39. Toàn cầu hóa và những hiện thực mới
- dịch giả: Dương Thủy, Huỳnh Hoa, Xuân Nguyễn (tháng 4-2004) (*)

40. Mục tiêu - Quá trình liên tục cải tiến
- Tác giả: Eliyahu M.Goldratt và Jeff Cox; dịch giả: Phạm Vũ Lửa Hạ (In lần thứ 2, tháng 8-2004)

41. Nước Đức thế kỷ thức XIX - Những thành tựu khoa học và kỹ thuật
- Tác giả: Dr.habil; dịch giả: Nguyễn Xuân Xanh (tháng 7-2004) (*)

42. Hội nhập bắt đầu từ bên trong
- Tác giả: Huy Nam (tháng 9-2004) (*)

43. Kỷ yếu xuất khẩu Việt Nam 2004 - Vietnam Export Directory 2004
(tháng 8-2004) (*)

44. Thuốc đắng đã tật (tập 2)
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (In lần thứ 2, tháng 4-2005)

45. Vietnam Day in Sweden
- Saigon Times Weekly (tháng 10-2004)

46. Tươi sạch!
- Tác giả: Brian Patterson - Chủ biên dịch: GS.TS. Võ Tòng Xuân, TS. Nguyễn Minh Châu (tháng 10-2004)

47. Dinh dưỡng để phòng bệnh
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (In lần thứ 3, tháng 12-2004)

48. Trà dư tửu hậu
- Tác giả: Lê Duy (tháng 2-2005)

49. Công nghệ sinh học - Những vấn đề trong thế kỷ XXI
- Tác giả: Trang Quan Sen (tháng 2-2005) (*)

50. Tài chính chứng khoán qua nhịp cầu Anh - Việt
- Tác giả: Huy Nam (tháng 2-2005) (*)

51. Thuốc đắng đã tật (tập 3)
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (In lần thứ 2, tháng 8-2006)

52. 40 ngày sống với đối phương
- Tác giả: Richard Dudman; dịch giả: Trần Ngọc Châu, Dương Thủy (tháng 6-2005)

53. Vietnam Day in USA
- Saigon Times Weekly (tháng 6-2005)

54. Quảng cáo thoái vị & PR lên ngôi
- Tác giả: Al Ries & Laura Ries; dịch giả: Vũ Tiến Phúc, Trần Ngọc Châu, Lý Xuân Thu (In lần thứ 2, tháng 10-2005) (*)

55. Dấu ấn thương hiệu: Tài sản và giá trị (tập 1)
- Tác giả: Tôn Thất Nguyễn Thiêm (In lần thứ 3, tháng 5-2008)

56. Dấu ấn thương hiệu: Tài sản và giá trị (tập 2)
- Tác giả: Tôn Thất Nguyễn Thiêm (In lần thứ 3, tháng 5-2008) (*)

57. Khu công nghiệp, khu chế xuất - IPs, EPZs in Vietnam
(tháng 10-2005)

58. Khỏe nhờ sinh tố, mạnh vì khoáng tố
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (tháng 11-2005)

59. Năm rối loạn chức năng ở một nhóm lãnh đạo
- Tác giả: Patrick Lencioni; dịch giả: Vũ Tiến Phúc, Nguyễn Văn Thắng (tháng 11-2005)

60. Chết vì hội họp
- Tác giả: Patrick Lencioni; dịch giả: Danh Văn - Xuân Nguyễn (tháng 11-2005)

61. Bốn nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba
- Tác giả: Patrick Lencioni; dịch giả: Huỳnh Hoa (tháng 11-2005)

62. Năm điều cám dỗ giám đốc
- Tác giả: Patrick Lencioni; dịch giả: Nguyễn Vạn Phú (tháng 11-2005)

63. Doanh nhân, doanh nghiệp và cải cách kinh tế
- Tác giả: TS. Lê Đăng Doanh (tháng 12-2005)

64. Để nông dân giàu lên
- Tác giả: GS.TS. Võ Tòng Xuân (tháng 12-2005)

65. Góp vào đổi mới
- Nhiều tác giả; Chủ biên: Ngọc Trân (tháng 12-2005)

66. Doanh nhân viết
- Nhiều tác giả; Chủ biên: Thục Đoan (tháng 12-2005)

67. Tạp văn
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư (In lần thứ 6, tháng 3-2008)

68. Tiếp thị phá cách
- Tác giả: Philip Kotler; dịch giả: Vũ Tiến Phúc (In lần thứ 5, tháng 11-2007)

69. Mười sai lầm chết người trong tiếp thị
- Tác giả: Philip Kotler; dịch giả: Dương Thủy (In lần thứ 5, tháng 11-2007)

70. Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z - 80 khái niệm nhà quản lý cần biết
- Tác giả: Philip Kotler; dịch giả: Lê Hoàng Anh (In lần thứ 6, tháng 4-2008)

71. Xã hội học báo chí
- Tác giả: Trần Hữu Quang (tháng 3-2006)

72. Con mắt dọc đường
- Tác giả: Nguyễn Công Thắng (tháng 8-2006)

73. Thuốc đắng đã tật (tập 4)
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (tháng 8-2006)

74. Thuốc đắng đã tật (tập 5)
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (tháng 9-2006)

75. Thuốc đắng đã tật (tập 6)
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (tháng 9-2006)

76. Thuốc đắng đã tật (tập 7)
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (tháng 9-2006)

77. Thuốc đắng đã tật (tập 8)
- Tác giả: Lương Lễ Hoàng (tháng 9-2006)

78. 100 Compelling People
- Chủ biên: Trần Ngọc Châu (tháng 9-2006)

79. Vị đắng những chuyến đi xa
- Tác giả: Trần Ngọc Châu (In lần thứ 2, tháng 4-2007)

80. Giải quyết những thách thức khi gia nhập WTO
- Phạm Duy Từ - Đan Phú Thịnh tổng hợp (tháng 1-2007) (*)

81. Sự tiến hóa của định chế thương mại
- Nhiều tác giả; dịch giả: Vũ Tiến Phúc - Huỳnh Hoa (tháng 3-2007) (**)

82. Nóng lạnh chứng khoán
- Tác giả: Hải Lý (tháng 5-2007)

83. Chiến lược xung đột
- Tác giả: Thomas C.Scheeling; dịch giả: Vũ Tiến Phúc - Nguyễn Văn Thắng (In lần thứ 2, tháng 11-2007)

84. Kotler bàn về tiếp thị
- Tác giả: Philip Kotler; dịch giả: Vũ Tiến Phúc (In lần thứ 2, tháng 9-2007)

85. Cẩm nang kiều bào 2008
(tháng 11-2007)

86. Kỷ yếu Saigon Times Club 2007
(tháng 11-2007)

87. Văn hóa kinh doanh - những góc nhìn
- Chủ biên: Trần Hữu Quang, Nguyễn Công Thắng (tháng 12-2007)

88. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
- Tác giả: Nguyễn Nhã, Nguyễn Đình Đầu, Lê Minh Nghĩa, Từ Đặng Minh Thu & Vũ Quang Việt (tháng 2-2008) (**)

89. Khí hậu biến đổi - Thảm kịch vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại
- Tác giả: S.Rahmstorf & Hans J.Schellnhuber; dịch giả: Trang Quan Sen (tháng 2-2008) (**)

90. Kinh tế học môi trường
- Tác giả: Philippe Bontems & Gilles Rotillon; dịch giả: Nguyễn Đôn Phước (tháng 2 - 2008) (**)

91. Vật liệu tiên tiến: từ polymer dẫn điện đến ống than nano
- Tác giả: Trương Văn Tân (tháng 3-2008) (**)

92. Dấu ấn thương hiệu: Tài sản và giá trị (tập 3A)
- Tác giả: Tôn Thất Nguyễn Thiêm (tháng 3-2008) (*)

93. Thăng trầm ngân hàng
- Tác giả: Hải Lý (tháng 8-2008)

94. Doanh nhân và vấn đề quản trị doanh nghiệp
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích (tháng 8-2008)

95. Đối mặt với lạm phát
- Nhiều tác giả (tháng 9-2008)

96. Biển của mỗi người
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư (In lần thứ 2, tháng 11-2008)

97. Tiếng Anh theo dòng thời sự
- Tác giả: Nguyễn Vạn Phú (tháng 10-2008)

98. Câu chuyện cà phê
- Chủ biên: Dương Thủy và Trần Huy (tháng 12-2008)

99. Cẩm nang kiều bào 2009
(tháng 12-2008)

100. Kỷ yếu Saigon Times Club 2009
(tháng 5-2009)

101. Chuyện Quản trị Doanh nghiệp
- Nhiều tác giả (tháng 5-2009)

102. Nhà báo viết về nghề báo
- Mười tác giả là nhà báo (tháng 6-2009)

103. Những chấn thương tâm lý hiện đại 
- Tác giả: Vương Trí Nhàn (tháng 8-2009)

104.  Thuốc đắng đã tật (tập 9)
-Tác giả: Lương Lễ Hoàng (tháng 8-2009)

105.  Thuốc đắng đã tật (tập 10)
-Tác giả: Lương Lễ Hoàng (tháng 8-2009)

106.  Thuốc đắng đã tật (tập 11)
-Tác giả: Lương Lễ Hoàng (tháng 8-2009)

107.  Thuốc đắng đã tật (tập 12)
-Tác giả: Lương Lễ Hoàng (tháng 8-2009)

108.  Khoa học và công nghệ Nano
-Tác giả: Trương Văn Tân (Quý 3-2009) (**)

109.  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
-Tác giả: Michel Capron & Francoise Quairel-Lanoizelée; dịch giả: Lê Minh Tiến, Phạm Như Hồ (Quý 3-2009) (**)

110.  Xã hội học về tiền bạc
-Tác giả: Damien de Blic & Jeanne Lazarus; dịch giả: Nguyễn Đôn Phước (Quý 4-2009) (**)

111. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và giải pháp của Việt Nam
- Nhiều tác giả (tháng 11-2009)

112. Cẩm nang kiều bào 2010
(tháng 12-2009)

113. Hai mươi bốn giờ một phút
(tháng 8/2010)

114. Kỹ thuật ghép gen
-Tác giả: Trang Quan Sen (tháng 11/2010) (**)

115. Các khái niệm cơ bản về kinh tế
-Tác giả: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Đại học Kinh tế TP.HCM (tháng 11/2010) (**)

116. Cẩm nang kiều bào 2011
(tháng 11-2010)

117. Hiểu bệnh để phòng, trị bệnh
-Tác giả: Lê Hùng (tháng 11-2010
)

118. Kỷ yếu Saigon Times Club 2011
(tháng 9/2011)

119. Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập
- Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (tháng 8/2011) (**)

120. Cẩm nang kiều bào 2012
(tháng 12-2011)

121. Đi vào nghiên cứu khoa học 
- Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (quý IV-2011) (**)

122. Thiên thần đã về trời
- Nhiều tác giả (tháng 12/2011)

123. Hiểu bệnh để phòng, trị bệnh – tập 2
- Tác giả: Lê Hùng (quý I/2012)

124. Câu chuyện phát triển và hạnh phúc
- Nhiều tác giả (quý II/2012)

125. Mendel và cây đậu vườn
- Tác giả: Trang Quan Sen (quý II/2012)

126. Sản xuất lúa và tác động của biến đổi khí hậu ở ĐBSCL
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Đệ & Lê Anh Tuấn (tháng 10/2012)

127. Kỷ yếu Saigon Times Club 2012
(tháng 10/2012)

128. Cẩm nang Kiều bào 2013
- Nhiều tác giả (tháng 1/2013)

129. Sống và viết ở đảo quốc Sư Tử
- Tác giả: Lê Hữu Huy (quý 1/2013)

(*) Được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC) Thành phố Hồ Chí Minh.

(**) Được thực hiện trong khuôn khổ Tủ sách Kiến thức của Quỹ Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (STF: Saigon Times Foundation)

Saigon Times Books:
Địa chỉ: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
ĐT: (84.28) 38216 743; 3829 5936
Fax: (84.28) 38294 294
Email: vansi@thesaigontimes.vn